PRECYZYJNIE OKREŚLIMY ZAWARTOŚĆ W TWOIM MATERIALE

Analiza pożywki

W uprawach bezglebowych jest stawiana na pierwszym miejscu jako najważniejsza analiza potwierdzająca teoretyczne wyliczenia. Jest przecież roztworem pokarmowym nasączającym podłoże i bezpośrednio wpływającym na prawidłowe wykarmienie roślin.

Analiza wody

Informuje nas o jakości naszej wody i daje podstawy do obliczania pożywki wykarmiającej rośliny.

Analiza przelewów oraz maty

Informuje o prawidłowości procesów przebiegających w czasie wzrostu roślin, o tempie w pobieraniu poszczególnych pierwiastków i stężeniu balastów, wskazuje na proporcje pomiędzy pobieranymi pierwiastkami, informuje o prawidłowym klimacie wokół roślin.

Analiza soku komórkowego

Daje informacje o składzie soku komórkowego który bierze udział we wzroście roślin. Zaglądamy w głąb rośliny i oceniamy prawidłowe proporcje w jego składzie. Stężenie soku informuje nas czy przyjęliśmy prawidłową strategię nawadniania oraz o równowadze wegetatywno-generatywnej.

Analiza substratu, podłoży kokosowych, trocin, słomy

Jako podłoża organiczne wpływają swoim składem na proces wykarmienia roślin. Analiza informuje nas o zasobności w składniki pokarmowe i upewnia nas w prawidłowych proporcjach pomiędzy nimi

Gleba

Analiza podstawowych składników i odczynu

WYBÓR ANALIZY DOBRZE DOPASUJEMY DO TWOICH POTRZEB

WYBÓR ANALIZY

W uprawach roślinnych preferujemy cztery grupy analiz:

Analiza kompletna

EC, pH, dH, HCO3, NO3-N, NH4-N, P , K, Ca, Mg, Cl, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B;

Analiza makroelementów

EC, pH, dH, HCO3, NO3-N, NH4-N, P , K, Ca, Mg, Cl, S;

Analiza mikroelementów

EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B;

Analiza podstawowa

pH, aktywnośc- g/l, NO3-N , P2O5, K2O, Ca, Mg